‘Mensen verbinden en kwaliteiten laten ontdekken’

Teamcoaching

Het is een veelvoorkomende situatie: het team zelf vindt ‘dat het prima gaat samen’. Maar ondertussen is er van alles gaande en praten ze liever óver elkaar dan mét elkaar.

Een intake is de basis van een traject. Zowel met opdrachtgever als met het team. Tevens worden de gewenste doelen besproken: wat wil het team behalen, waar wil het staan over een x periode?

Aan de hand van het Tuckman model wordt een analyse gemaakt m.b.t. de ontwikkelingsfase van het team (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning). Vaak zit een team dat hulp/sturing behoeft in de Forming of Storming fase. De wijze van teamcoaching wordt aangepast aan de fase van het team.

Als team wil je samen doelen behalen, er voor elkaar zijn en van elkaar op aan kunnen. Zodra er ‘onderstromen’ zijn in een team, dan is het lastig als team te functioneren. Onderstromen wijzen op de onzichtbare en ongrijpbare facetten binnen een team en/of organisatie. Denk aan machteloosheid, te weinig vertrouwen, angst, achterdocht en wantrouwen. Er kunnen eilandjes ontstaan en roddelen komt vaker voor dan elkaar open en eerlijk aanspreken.

Bij het coachen van een team wordt gekeken naar het team als geheel en wat de individuele rollen zijn binnen het team. Hoe functioneert het team? Waar zitten de kwaliteiten en de valkuilen? Wat zijn de patronen? Wie is de natuurlijke leider, wie de volgers? Durft iedereen zijn/haar mening te geven? En wat is de reden dat iemand dat niet doet?

Teamcoaching is maatwerk. Het gaat om wederzijds vertrouwen. De coach is verantwoordelijk voor de veiligheid, zorgt dat het team weer met elkaar in contact komt en kritisch leert kijken naar het eigen gedrag en hier zo nodig verandering in kunnen aanbrengen. Door middel van diverse methodieken wordt gedrag geanalyseerd, worden irritaties en/of oud zeer uitgesproken, complimenten gegeven, kwaliteiten en valkuilen besproken. Ook is ‘feedback geven en ontvangen’ regelmatig onderdeel van een coachtraject. Daar gaat ‘uitspreken-afspreken-aanspreken’ aan vooraf. Eerst maakt een team afspraken en dán kunnen ze elkaar pas van feedback voorzien.

Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en inzichten in gedragsstijlen en onderlinge communicatie kunnen onderdeel van een traject zijn.

Een coachtraject wordt afgesloten met een praktisch actieplan inclusief afspraken waar het team gezamenlijk mee aan de slag kan.

Wil je meer weten of heb je behoefte aan advies? Ik beantwoord graag je vragen.