‘Mensen verbinden en kwaliteiten laten ontdekken’

Teamcoaching

‘Alleen ga je snel, als team kom je verder’

Het is een veelvoorkomende situatie: het team vindt dat het prima gaat samen.
Maar ondertussen is er van alles gaande en praten ze liever óver elkaar dan mét elkaar. De bekende onderstromen.   

Teamcoaching wordt ingezet bij bijvoorbeeld: een startend team, een team dat niet (goed) functioneert of een team dat is samengevoegd na bijvoorbeeld een reorganisatie. Teamcoaching is maatwerk. Het gaat om wederzijds vertrouwen. De coach is verantwoordelijk voor de veiligheid, zorgt dat het team weer met elkaar in contact komt en kritisch leert kijken naar het eigen gedrag.

De intake
Een intake is de basis van een potentiële samenwerking. Het gesprek zal zowel met opdrachtgever als later ook met het team plaatsvinden. Met beide worden de gewenste doelen besproken: wat wil het team behalen, waar wil het staan over een x periode? 

Fase team
De wijze van teamcoaching wordt aangepast op o.a. de aanwezige onderstromen binnen het team en aan de fase waar het team zich in bevindt. Het Tuckman model helpt bij de analyse in welke fase het team zit: Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning.

Onderstromen
Onderstromen wijzen op de onzichtbare en ongrijpbare facetten binnen een team en/of organisatie.
Denk aan machteloosheid, te weinig vertrouwen, angst, achterdocht en wantrouwen.
Er kunnen eilandjes ontstaan en roddelen komt vaker voor dan elkaar open en eerlijk aanspreken.

Bij het coachen van een team wordt gekeken naar het team als geheel en wat de individuele rollen zijn binnen het team.
Hoe functioneert het team? Waar zitten de kwaliteiten en de valkuilen? Wat zijn de patronen? 

Een coachtraject wordt afgesloten met een actieplan inclusief afspraken waar het team praktisch mee aan de slag kan.

Info

  • aanpak is afhankelijk van de situatie 
  • aantal deelnemers in overleg
  • investering is afhankelijk van aanvraag

Wil je meer weten of heb je behoefte aan advies? Ik beantwoord graag je vragen.