‘Mensen verbinden en kwaliteiten laten ontdekken’

Privacy Policy

Privacystatement Schorpioen Training en Advies

Zoals de privacywet (AVG) en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voorschrijven, wil Schorpioen Training en Advies, hierna te noemen ‘Schorpioen’, u correct informeren wat zij met uw gegevens doet.

De website Schorpioentrainingenadvies.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schorpioentrainingenadvies.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een registratieformulier op de website aan Schorpioen heeft verstrekt met als doel een nieuwsbrief te ontvangen. Schorpioen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– voornaam
– e-mailadres

Schorpioen maakt voor het versturen van e-mail gebruik van Yourhosting. De e-maildata wordt opgeslagen op de mailserver van Yourhosting. Dit gebeurt AVG proof.

Schorpioen stuurt nieuwsbrieven/ updates via Mailchimp. Door middel van deze nieuwsbrief houdt Schorpioen u gemiddeld 1 keer per maand op de hoogte van trainingen, workshops en nieuws. Hiervoor worden alleen uw naam en e-mailadres gebruikt.

Onderaan de nieuwsbrieven staat altijd een knop waarmee u zich op ieder moment kunt uitschrijven. Wilt u geen nieuws meer ontvangen van Schorpioen dan kunt u ook altijd een e-mail sturen naar sandra@schorpioentrainingenadvies.nl

Schorpioen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw voornaam en e-mailadres worden opgeslagen zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.

De door u achtergelaten gegevens worden niet gebruikt voor externe doeleinden en  blijven als vanzelfsprekend geheim. Niemand anders dan medewerkers bij Schorpioen kunnen bij deze gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sandra@schorpioentrainingenadvies.nl. Schorpioen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Statistieken
Schorpioen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schorpioen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website Schorpioentrainingenadvies.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Ook kan Google Adwords ingezet worden om bezoekers naar de website Schorpioentrainingenadvies.nl te leiden. De gegenereerde informatie wordt gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om de ervaring van bezoekers te optimaliseren.

Schorpioen kan hiervoor gebruik maken van Google Analytics-cookies. Hierbij wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, is ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Lees het privacybeleid van Google en hier voor het privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schorpioen heeft hier geen invloed op. Schorpioen heeft Google geen toestemming gegeven om via Schorpioentrainingenadvies.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schorpioen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Schorpioen via sandra@schorpioentrainingenadvies.nl. Verder heeft u als klant het recht en mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) middels deze website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Inhoud van deze website
Schorpioen behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van het intellectuele eigendom, met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie.

Schorpioen behoudt zich te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen op de website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact
Schorpioentrainingenadvies.nl is een website van Schorpioen Training en Advies en is als volgt te bereiken:

Postadres/ vestigingsadres: Zuideinde 357-A, 1035 PD Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71313001
Telefoon: (+31)06-18845873

Voor informatie, klachten, complimenten of opmerkingen kunt u mailen naar sandra@schorpioentrainingenadvies.nl

Kijk op http://www.schorpioentrainingenadvies.nl voor de privacyverklaring van Schorpioen Training en Advies.

Amsterdam, juli 2018

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.